MUDr. Zuzana Mlyneková, Váš psychiater

Cenník zdravotných výkonov a služieb

Názov výkonu Cena
Psychiatrické vyšetrenie /závisí od závažnosti/ 150 €
Psychoterapia zvolená podľa diagnózy 150 €
Konzultácia ohľadom psychických ochorení 150 €
Anonymná a diskrétna konzultácia ohľadom psychických ochorení 150 €
Podanie injekcie 10 €
Vystavenie receptu stabilizovanénu pacientovi 10 €
Partnerské poradenstvo, jedno sedenie cca 3 hodiny (prítomní obaja partneri) 300 €
Partnerské poradenstvo, jedno sedenie (prítomný jeden z partnerov) 150 €
Vyšetrenie na závislosť pri odobratí vodičského preukazu 150 €

Ambulancia nemá (a ani neplánujem) uzatvorenú zmluvu so žiadnou zdravotnou poisťovňou. Rozhodla som sa tak po 20 ročnej praxi a spolupráci so zdravotnými poisťovňami. Zmluvné vzťahy so zdravotnými poisťovňami nedávajú psychiatrovi dostatočný priestor, aby sa mohol každému pacientovi plnohodnotne a aj dostatočne dlho venovať a tak mohol pacientovi čím viac pomôcť.

Ak má lekár zmluvu so zdravotnými poisťovňami je nútený denne vyšetriť veľké množstvo pacientov a logicky mu na každého pacienta zostáva málo času.

V mojej ambulancii pacient získa:

Poisťovne nepreplácajú pacientovi lieky, pacient si lieky hradí v lekárni sám. Na druhej strane:

© andysoft